Regulamin sklepu internetowego Grofes.com obowiązujący od dnia 29.09.2022 roku

1.Warunki ogólne

1.1 Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady świadczenia i korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym grofes.com dalej („Sklep internetowy Grofes.com”).

1.2 Sklep internetowy Grofes.com jest zarządzany i prowadzony przez firmę

Grofes.com

M. Reja 11

05-827 Grodzisk Mazowiecki

NIP 529-157-35-87

Regon 017510274

1.3. Grofes.com prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową Towarów za pośrednictwem sieci Internet.

1.4 W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu użytkownik powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 10.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.5 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, włączoną obsługę Java. W przypadku korzystania z starszych wersji przeglądarek mogą pojawić się problemy techniczne z prawidłowym wyświetlaniem treści na ekranie komputera.

1.5. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Grofes.com przechowuje pliki cookies na komputerze Klienta w celu utrzymania sesji po zalogowaniu, tworzenia statystyk oglądalności, lepszego dopasowania serwisu do potrzeb Klienta, emisji informacji o promocjach mogących zainteresować Klienta. Pliki cookies nie przetwarzają ani nie przechowują żadnych danych osobowych pozwalających na identyfikację Klienta.

1.6. Kontakt ze Sklepem internetowym Grofes.com jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. pod numerem telefonu 503-55-20-20, pod adresem e-mail:grofes@grofes.com, jak również przy pomocy formularza kontaktowego dostępnego na stronach internetowych Sklepu internetowego Grofes.com.

1.7. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego Grofes.com są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem.

2. Warunki korzystania ze sklepu Grofes.com oraz składanie zamówień

2.1. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika oznacza złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora, wyrażeniu zgody na otrzymywanie wiadomości systemowych od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu internetowego Grofes.com.

2.3. Korzystanie ze Sklepu internetowego Grofes.com oznacza akceptację Regulaminu.

2.4. Sklep internetowy Grofes.com świadczy Usługi w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

2.5. Sklep internetowy Grofes.com nie odpowiada za różnice w wyglądzie lub kolorach zamówionych Towarów z otrzymanymi, które wynikają z powodów technicznych lub związanych z różnym odwzorowaniem kolorów towarów na różnych komputerach, jak i wynikających ze specyfiki Towaru, tj. np. struktury użytego materiału, jego gęstości itp.

2.6. Sklep internetowy Grofes.com zastrzega możliwość czasowej niedostępności Towarów w żądanej przez Klienta kolorystyce, rozmiarze, ilości itp.

2.7. Sklep internetowy Grofes.com oraz poszczególne jego elementy, w szczególności jego nazwa, koncepcja, wygląd graficzny, baza danych oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe jest własnością Administratora lub podmiotów, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy i podlega ochronie prawnej.

2.8. Towary i ich nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

2.9. Zdjęcia prezentujące Towary umieszczone na stronie Sklepu internetowego Grofes.com są własnością Grofes.com i mają charakter poglądowy i mogą nie oddawać w całości rzeczywistego wyglądu Towaru ani nie pokazywać wszystkich szczegółów.

2.10. Dostawa Towaru, który znajduje się na stanie magazynowym Sklepu internetowego Grofes.com, następuje w ciągu 2 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia przez Sklep internetowy Grofes.com. Dostawa Towarów na specjalne zamówienie będzie realizowana w indywidualnie ustalanych terminach, o czym Nabywca będzie poinformowany w ciągu 7 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia w ramach warunków realizacji zamówienia.

3. Przyjmowanie i realizacja zamówienia

3.1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym Grofes.com 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

3.2. Klient składa zamówienie poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, a następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „Zamawiam i Płacę”. Wstępna weryfikacja zamówienia zostanie dokonana przez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o złożonym przez Klienta zamówieniu.

3.3. W Koszyku Klient wskazuje:

a) zamawiane Towary (podając odpowiednią ilość oraz ich rodzaj);

b) adres, na jaki Towar ma być dostarczony (adres dostawy);

c) adres fakturowy jeśli jest inny niż adres dostawy;

d) dowolny inny adres dostawy jeśli przesyłka ma być dostarczona na inny adres niż zamieszkania, np. adres do pracy;

d) sposób dostawy;

e) sposób płatności;

3.4. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia (zarejestrowaniu zamówienia w systemie sprzedaży Sklepu internetowego Grofes.com) Klient otrzymuje e-mailem wiadomość potwierdzającą, że zamówienie dotarło do sklepu.

3.5. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a firmą Grofes.com dotycząca zakupu danego produktu w Grofes.com ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Grofes.com jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest punkt odbioru wybrany podczas procesu zamawiania.

3.6. Sklep internetowy Grofes.com rozpoczyna realizację zamówienia:

a) w przypadku zamówień złożonych w procedurze płatności przy odbiorze, niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia od Klienta,

c) w przypadku zamówienia przekraczającego wartość 4000 zł netto i wyboru formy płatności za pobraniem Grofes.com zastrzega sobie możliwość poproszenia o wpłacenie kaucji w wysokości 350 zł. Kaucja jest formą zabezpieczenia na wypadek odmowy przyjęcia zamówienia i pokrywa koszty dostawy.

d) w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności (płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu transferuj.pl lub PayPal, płatność przelewem za pośrednictwem serwisu transferuj.pl.pl lub przelewem bankowym), niezwłocznie po otrzymaniu informacji od serwisu o dokonaniu wpłaty przez Klienta lub wpływu środków pieniężnych na konto w przypadku przelewu bankowego.

3.7. Sklep internetowy Grofes.com w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w zamówieniu zostaną umieszczone dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego, adres e-mail i pełny adres dostawy.

3.8. W przypadku, gdy Towar jest niedostępny (brak Towaru w magazynie) i brak jest możliwości realizacji zamówienia Klienta w terminie 5 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, Sklep internetowy Grofes.com ma prawo do odstąpienia od realizacji Umowy. W takim wypadku Sklep internetowy Grofes.com najpóźniej w terminie 5 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, zawiadamia Nabywcę o braku możliwości spełnienia świadczenia oraz zwraca całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną za Towar aktualnie niedostępny.

3.9. Do każdego zamówienia wystawiana jest Faktura VAT w oparciu o dane Klienta wskazane w zamówieniu. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie treści złożonego zamówienia.

4. Ceny Towarów

4.1. Ceny Towarów widoczne na stronie internetowej Sklepu internetowego Grofes.com podawane są w złotych polskich w dwóch wersjach czyli cena netto nie uwzględniająca podatku VAT i cena brutto czyli zawierają podatek VAT.

4.2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.

4.3. Sklep internetowy Grofes.com zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów umieszczonych na stronie internetowej Sklepu internetowego Grofes.com, wprowadzania nowych Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu internetowego Grofes.com bądź wprowadzania w nich zmian.

5. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów odbywa się w wybrany przez Użytkownika i określony w zamówieniu sposób. Koszty dostawy zostaną doliczone do zamówienia, zgodnie z cennikiem dostawy obowiązującym w dniu złożenia przez Użytkownika zamówienia. Wysokość kosztu dostawy wskazana jest w Koszyku podczas procesu składania zamówienia.

6. Czas realizacji zamówienia

6.1. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania zamówienia do wysyłki.

6.2. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki jest to czas, który upływa od dnia potwierdzenia zamówienia do dnia wysłania przesyłki przez Sklep internetowego Grofes.com wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na Towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, a termin wysyłki dla zamówienia określany jest na podstawie Towaru o najdłuższym czasie realizacji.

6.3. Czas dostawy jest ustalany zgodnie z deklarowanymi przez przewoźników terminami dostawy.

6.4. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firm kurierskich zgodnie z ich regulaminami (dokonując zamówienia, Klient akceptuje regulamin kuriera) na adres wskazany przez Klienta.

7. Formy płatności

7.1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a) płatność przelewem bankowym;

b) płatność przy odbiorze gotówką;

c) płatność za pomocą systemy PayPal;

d) płatność za pomocą systemu Tpay

e) płatność przy użyciu karty kredytowej lub debetowej poprzez system PayPal

8. Reklamacje Towarów

8.1. Jeżeli po otrzymaniu Towaru Klient znajdzie w nim wady, może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych.

8.2. Sklep internetowy Grofes.com odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem, za niezgodność z umową zakupionych Towarów na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

8.3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie internetowym Grofes.com w przypadku stwierdzenia, że dostarczony Towar jest niezgodny z umową.

8.4. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Grofes.com niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Grofes.com albo firma Grofes.com nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

8.5. W przypadku wystąpienia chęci wymiany na nowy, naprawy Towaru oraz obniżenia ceny i odstąpienia od umowy należy poinformować Grofes.com wysyłając wiadomość email na adres serwis@grofes.com lub w formie listu wysłanego na adres siedziby Grofes.com. W treści wiadomości należy podać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację zamówienia, np. numer zamówienia

8.6. Grofes.com rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 21 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 21 dni Grofes.com nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznano żądania za uzasadnione.

W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Grofes.com. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

9. Zwroty Towaru.

9.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach Konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827) klient będący Konsumentem ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odbioru przesyłki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zwracane przedmioty nie mogą posiadać śladów użytkowania.

9.2.Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga złożenia formularza odstąpienia od umowy. W celu złożenia wymaganego formularza wystarczy wysłać wiadomość email z informacją o chęci odstąpienia od umowy na adres serwis@grofes.com.

9.3. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep internetowy Grofes.com zwróci Klientowi kwotę ustaloną w oparciu o obowiązujące przepisy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Klienta.

9.4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb (towary na indywidualne zamówienia).

9.5. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy Towar dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego lub gdy nosi ślady użytkowania.

9.6. Zwracany lub wymieniany towar powinien posiadać niezniszczone, oryginalne opakowanie producenta, powinien być kompletny, posiadać metki i nie może nosić śladów użytkowania.

9.7. Zwrot należności obejmuje wartość odsyłanego towaru oraz opłatę pobraną przez sklep Grofes.com ale w granicy najtańszego podstawowego sposobu dostawy. Zwrot należności za odesłany produkt nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez Sklep kompletnej przesyłki z towarem nienoszącym śladów użytkowania. Zwrot będzie dokonany przelewem na rachunek wskazany przez Klienta. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Klienta.

9.8. W przypadku zwrotu towarów Konsument ponosi koszty bezpośrednie zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, opłatę pocztową za odesłanie przesyłki).

9.9. W przypadku zwrotu części towarów będącymi częścią zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach Konsumenta (Dz. U. z 2014r.) sklep Grofes.com nie jest zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kosztów związanych z transportem. Koszty te w całości pokrywa Konsument.

9.10. Sklep nie przyjmuje żadnych paczek wysłanych za pobraniem.

10. Rabaty i zakupy hurtowe

10.1. W trakcie realizacji zamówienia w sklepie Grofes.com Klient ma możliwość skorzystania z kuponów rabatowych. Kupony rabatowe są udostępniane do dyspozycji Klienta w następujących sytuacjach:

a) Grofes.com organizuje cykliczne akcje promocyjne w ramach których wykorzystanie kodu rabatowego obniża ceny Towarów umieszczonych w koszyku. Wartość rabatu może być różna w zależności od akcji promocyjnej lub zamawianych Towarów. Zasady obniżania cen Towarów w ramach akcji promocyjnej są opisywane odrębnymi regulaminami.

b) Grofes.com udostępnia kody rabatowe Klientom zapisanym na liście Newslettera. Za każdym razem gdy kod rabatowy jest udostępniany poprzez Newsletter Grofes.com jednocześnie informuje o zasadach i wysokości rabatu, który jest możliwy do uzyskania w trakcie wykorzystania danego kodu rabatowego.

c) Aby skorzystać z kodu rabatowego należy wpisać go w trakcie składania zamówienia.

10.2 Grofes.com przyznaje Klientom sklepu status Stały Klient zwany dalej Stałym Klientem. Stały Klient w rozumieniu Grofes.com to klient, który realizuje zamówienia regularnie nie rzadziej niż raz na 20 dni kalendarzowych. Grofes.com nadaje Stałym Klientom indywidualne rabaty na oferowane Towary. Ceny po uwzględnieniu rabatu dla Stałych Klientów są widoczne po zalogowaniu do sklepu Grofes.com. Zasady i wysokość rabatu dla Stałych Klientów są ustalane indywidualnie.

10.3. W przypadku klientów hurtowych Grofes.com ustala poziom cen indywidualnie i przyznaje aż do odwołania. Poziom cen jest widoczny po zalogowaniu do sklepu Grofes.com a klient otrzymuje status Hurtownik.

10.4. W przypadku chęci kontaktu w sprawie zamówień na zasadach hurtowych lub innych związanych z negocjacjami cenowymi prosimy o wysłanie wiadomości na adres hurt@grofes.com lub kontakt telefoniczny na numer 503-55-20-20.

11. Newsletter

11.1. Klient ma możliwość zlecenia przesyłania informacji w postaci Newslettera Sklepu Internetowego Grofes.com na podany przez siebie adres e-mail. Składając zlecenie przesyłania Newslettera Klient jednocześnie zapewnia, iż jest upoważniony do dysponowania adresem poczty elektronicznej, na który ma być przesyłana informacja.

11.2. W każdym czasie Klient jest uprawniony do rezygnacji z Newslettera Sklepu Internetowego Grofes.com.

12. Postanowienia końcowe

12.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go na stronie www Sklepu internetowego Grofes.com.

12.2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, lub okaże się niemożliwe do wyegzekwowania, wówczas zostanie ono uznane za wyjęte z niniejszego Regulaminu i nie będzie naruszało ważności i możliwości wyegzekwowania pozostałych jego postanowień.

12.3. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z Usługami świadczonymi przez Administratora w ramach Sklepu internetowego. Grofes.com